نکات مهم امتحانات

 

نکات مورد توجه دانشجو در مورد امتحانات
🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡
۱- با توجه به اینکه پاسخ برخی سوالات به صورت تایپی می باشد، توصیه می شود از لپ تاپ و کامپیوتر به جای موبایل استفاده گردد.
۲- با توجه به اینکه برای بارگذاری عکس محدودیت حجم در نظر گرفته شده است، از قبل تجهیزات خود را برای تنظیم حجم آماده کنید تا حین برگزاری آزمون، زمان را از دست ندهید.
۳- مطابق آئین نامه های بالادستی، سوالات به صورت یک به یک به دانشجو نمایش داده می شود و به هیچ عنوان امکان مشاهده سوال یا سوالات قبلی وجود ندارد. یعنی هر سوال یکبار مشاهده شده و لازم است در همان موقع پاسخ داده شود. لذا آمادگی خود را برای پاسخگویی مطلوب به سوالات بالا ببرید.
۴- نمرات امتحانات مطابق گذشته در سامانه هم آوا توسط مدرس وارد می گردد و هیچگونه نمره ای در سامانه ریلاین ملاک قرار نخواهد گرفت.
۵-برای ورود به هر امتحان زمان مشخصی تحت عنوان تاخیر مجاز در نظر گرفته شده است و بعد از آن سامانه اجازه ورود به امتحان را نمیدهد. لذا در زمانبندی ورود خود به سامانه دقت داشته باشید.
۶- سامانه آزمون های متمرکز با سامانه آزمون های عادی (ریلاین) متفاوت است و در خصوص آن متعاقبا اطلاعات لازم داده خواهد شد.

 

 

 


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران