مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : محمدرضا ناطقی بایگی

تلفن : ۴۴۸۷۳۷۹۶

پست الکترونیک :  nateghi2012@yahoo.com

سوابق تحصیلی :

کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری ۱۳۹۴

کاردانی رشته برق – قدرت سال ۱۳۸۰ ( دانشگاه شهید رجائی تهران )

دیپلم ریاضی و فیزیک سال ۱۳۷۴

 زمینه های تخصصی :

نگهداری , نصب و راه اندازی سیستم ها و شبکه های کامپیوتری

سوابق آموزشی و اجرایی :

۱- مسئول سایت دانشکده برق , دانشگاه شهید رجائی تهران سال ۱۳۸۰-۱۳۷۸

۲- مسئول سایت کامپیوتر هنرستان زمان تهران سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۰

۳- تدریس و نگهداری سیستم های آموزشگاهی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۲

۴- مسئول سایت هنرستان درخشش سوره تهران سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۴

۵- مسئول سایت دانشگاه علمی – کاربردی واحد ۴۹ تهران سال ۱۳۸۹-۱۳۸۴

 برگزاری و شرکت در کارگاه های آموزشی :

۱- شرکت در کارگاه های آموزشی کامپیوتر ICDL در آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

۲- شرکت در کارگاه های آموزشی کامپیوتر ICDL در آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران

۳- شرکت در کارگاه های آموزشی شبکه های کامپیوتری در دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۴- شرکت در کارگاه های آموزشی نرم افزار نماد در دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۵- شرکت در کارگاه های آموزشی وام دانشجویی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۶- شرکت در کارگاههاای آموزشی برنامه آموزشی ( سجاد ) وابسته به دانشگاه جامع علمی – کاربردی

۷- شرکت در دوره آموزش نرم افزار سیمرغ برای استفاده در کتاب خانه دانشگاه

 اهم وظایف :

۱- همکاری با رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی مرکز

۲- آماده نگهداشتن سایتهای کامپیوتر و سرور (Server ) واحد ۴۹ تهران

۳- ثبت اطلاعات و آمار دقیق مرکز در سیستم

۴- همکاری در امور آموزشی و ثبت نام (بررسی و کنترل پرونده و کنترل پرونده دانشجویان , تأییدیه تحصیلی و …)

۵- همکاری در امور امتحانات

۶- مراقبت از سایت های کامپیوتری و نظارت بر نحوه فعالیت آن ها