قابل توجه کلیه دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸

زمان های حضور مدیران گروه در مرکز به شرح زیر اعلام می شود تا دانشجویان برای اخذ دروس افتاده و همچنین دروس کارورزی و کاربینی و سایر موارد به آنان مراجعه نمایند.

رشته گرافیک، پوستر و نشانه، نقاشی ، عکاسی

مدیرگروه: خانم قاسمپور

چهارشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۶

پنجشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۶

 

رشته های فناوری اطلاعات

مدیرگروه: خانم رهنمایی

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴

 

رشته های مترجمی همزمان، مترجمی آثار مکتوب

مدیرگروه: آقای غلامپور

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۸

 

رشته های طراحی محیط داخلی-معماری داخلی

مدیر گروه: خانم فروزانفر

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

رشته های حسابداری مالی، حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری

مدیر گروه: آقای قاسم نیا

پنجشنبه ها از ساعت ۱۱ الی ۱۹

 

رشته روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی

مدیرگروه: آقای طیبی

سه شنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۲۰

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۲۰