نام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم اول

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی فیگوروفضا استاد سعیدی==>j3_tarahi_figour_saeedi

نقاشی فیگوروفضا استاد سعیدی==>j3_naghashi_figour_saeedi

سبکهای نقاشی استاد غضنفری==>

زیبایی شناسی استاد غضنفری==>

جلسه سوم مبانی رنگ استاد گلچین==>j3_mabani_rang_golchin

جلسه سوم تکنیک های طراحی استاد وزیری==>j3_teknikhaye_tarahi_vaziri

جلسه سوم تکنیک های نقاشی استاد وزیری==>j3_technichaye_naghashi_vaziriنام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم دوم

دفاع مقدس استاد  نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه سوم مبانی رنگ استاد گلچین==>j3_mabani_rang_golchin

جلسه سوم اصول و ارائه آثار هنری استاد گلچین==>j3_osol_eraeh_asar_honari_golchin

نقدوتحلیل آثارنقاشی استاد غضنفری==>

جامعه شناسی هنری استاد غضنفری==>

طراحی چهره استاد سعیدی==>j3_tarahi_chehreh_saeedi

نقاشی چهره استاد سعیدی==>j3_naghashi_portreh_saeedi

کارگاه ایده و سوژه یابی استاد سعیدی==>j3_idea_honari_saeediنام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم سوم

دفاع مقدس استاد  نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی موضوعی استاد سپاسی==>j3_tarahi_mozoi_sepasi

نقاشی موضوعی استاد سپاسی==>j3_naghashi_mozoi_sepasi

جلسه سوم مرمت آثار نقاشی استاد تاک==>j3_maremat_asar_naghashi_taak

هنر رسانه ای استاد غضنفری==>

چاپ دستی استاد سعیدی==>

نقاشی دیجیتال استاد سعیدی==>j3_naghashi_digital_saeedi

کارگاه نقد هنری استاد سعیدی==>j3_naghd_honari_saeediنام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم چهارم

طراحی ذهنی استاد روحانی==>j1_ta_j5_tarahi_zehni_roohani

هنر مفهومی استاد سپاسی==>j3_honar_mafhomi_sepasi

حجم سازی استاد سپاسی==>j3_hajmsazi_sepasi

نقاشی مفهومی استاد سپاسی==>j3_naghashi_mafhomi_sepasi

جلسه سوم عکاسی مفهومی استاد جباری==>j3_akasi_mafhomi_jabari