۱- متروی صادقیه خط جنت آباد شمالی

۲- مترو ارم سبز جنت آباد شمالی، بلوار انصارالمهدی، ایستگاه سماء

۳- کلیه اتوبوس های شرکت واحد در هر نقطه به سمت جنت آّباد شمالی سرویس دهی دارند.

۴- کلیه وسایل نقلیه خطی مانند تاکسی و ماشین های خطی به سمت جنت آباد شمالی سرویس دهی دارند.


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران