نام رشته : کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ترم اول

زیباشناسی استاد غضنفری==>

اشنایی بادوربینهای متوسط وبزرگ استاد ابری==>j12-ashnai-dorbin-abri

مدیریت رنگ در عکاسی استاد ابری==>j12-modiriat-rang-abri

کارگاه چیدمان و نورپردازی آتلیه استاد رنجبر==>j12-chideman-norpardazi-ranjbar

کارگاه عکاسی با فلاش استاد رنجبر==>j12-akasi-flash-ranjbar

تاریخ عکاسی ایران استاد خسروی==>

جلوه های ویژه درعکاسی دیجیتال استاد خسروی==>

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.نام رشته : کاردانی حرفه ای عکاسی ترم دوم

کارآفرینی استاد محمدی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کاربرد فناوری اطلاعات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مبانی عکاسی رنگی(انالوگ ودیجیتال) استاد ابری==>j12-akasi-rangi-abri

عکاسی دیجیتال پایه استاد پیروی==>

بررسی وشناخت اثارعکاسی استاد پیروی==>

نورپردازی استودیو استاد رنجبر==>j12-norpardazi-ranjbar

کار در استودیو (شناخت لوازم) استاد رنجبر==>j12-kar-dar-studio-ranjbar

عدسی و لنزها استاد خسروی==>

تاریخ هنر ایران و جهان استاد سالاری==>از صفحه ۱۷۷ لی ۳۲۸ tarikh-honar-salariنام رشته : کاردانی حرفه ای عکاسی ترم سوم

کارآفرینی استاد محمدی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کاربرد فناوری اطلاعات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

عکاسی دیجیتال پیشرفته استاد رنجبر==>j12-akasi-digital-pishrafteh-ranjbar

شیوه های نگهداری وارایه عکس استاد خسروی==>

عدسی و لنزها استاد خسروی==>

عکاسی مستند استاد رنجبر==>j12-akasi-mostanad-ranjbar

عکس و رسانه استاد باستانی==>کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ترم دوم

انقلاب اسلامی استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه چیدمان و نورپردازی آتلیه استاد رنجبر==>j12-chideman-norpardazi-ranjbar

جلوه های ویژه درعکاسی دیجیتال استاد خسروی==>

مجموعه سازی درعکاسی استاد پروژ==>

عکاسی معماری استاد پروز==>

کارگاه عکاسی با فلاش استاد رنجبر==>j12-akasi-flash-ranjbar

تاریخ عکاسی ایران استاد خسروی==>

جامعه شناسی هنری استاد غضنفری==>نام رشته : کاردانی حرفه ای عکاسی ترم چهارم

کارآفرینی استاد محمدی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کاربرد فناوری اطلاعات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کاربرد عکس در گرافیک استاد آتش افروز==>j12-akasi-grafic-atashafrooz

عکاسی آسمان شب استاد آتش افروز==>j12-akasi-aseman-shab-atashafrooz

عکاسی منظره و پانوراما استاد فراشاهیان==>