کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم دوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید.

اصول سرپرستی استاد اکبری==> به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید.

متون تخصصی استاد صالح==>j15-moton-takhasosi-saleh

رسانه شناسی استاد صدقی جلال==>j15-resanehshenasi-sedghijalal

مبانی روابط عمومی استاد خسروی==>j15-voice-mabani-ravabetomomi-khosravi و j15-mabani-ravabetomom-khosravi

وبلاگ نویسی استاد صادقی==>

ارتباط تصویری استاد گلچین==>j15-ertebat-tasviri-golchin

ویراستاری و صفحه آرایی استاد اسماعیلی==>j15-virastari

شیوه نگارش در روابط عمومی استاد اسماعیلی==>j15-negaresh

شیوه نگارش در روابط عمومی استاد ترابی==>j15-negareshکاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم اول (تکمیل ظرفیت)

زبان فارسی استاد ترابی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید.

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید.

ارتباطات انسانی استاد شکری==>

هنر و ارتباطات استاد قوامی==>

حقوق فرهنگ و رسانه استاد رازقی==>j15-hoghogh-resaneh-razeghi

جامعه شناسی فرهنگی استاد نجفی==>

روانشناسی اجتماعی استاد نجفی==>کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم سوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول سرپرستی استاد اکبری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول خبرنویسی استاد مشاهری فرد==>

نظرسنجی استاد نجفی==>

جمع آوری و پردازش اطلاعات استاد باستانی==>

ارتباط با رسانه استاد مشاهری فرد==>

شیوه نگارش در روابط عمومی استاد ترابی==>j15-negaresh

کاربرد وسایل سمعی و بصری استاد نصیری==>

مخاطب شناسی استاد جزایری==>j15-mokhatabshenasi-jazayeriکاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم چهارم

فنون سخنوری استاد نجفی==>

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول سرپرستی استاد اکبری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول و فنون تبلیغات استاد آرش فرخ==>

مراسم و تشریفات استاد آرش فرخ==>کارشناسی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک ترم اول (تکمیل ظرفیت)

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

سواد رسانه ای استاد مطیعی==>j15-savad-resanei-motiei

ارتباطات سیاسی استاد مطیعی==>j15-ertebat-siasi-motiei

نظریه های ارتباط جمعی استاد مطیعی==>j15-nazarieh-motiei

تحولات اجتماعی ایران استاد شکری==>

فناوری های نوین ارتباطی استاد مقدم==>j15-fanavari-novin-moghadam

سواد هنری استاد غضنفری==>

هنر و رسانه استاد غضنفری==>کارشناسی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک ترم دوم

کارگاه عکاسی و فیلمبرداری  استاد خزانه داری==>

زبان تخصصی استاد صالح==>j15-zaban-takhasosi-saleh

اصول فنون مذاکره استاد جزایری==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

تحولات اجتماعی ایران معاصر استاد مشاهری فرد==>

برنامه ریزی بودجه درروابط عمومی استاد بشیری==>

برگزاری جشنواره و سمینارها.. استاد آرش فرخ==>

شیوه های اقناع و تبلیغ استاد حاجی وند==>j15-tabligh-hajivand

هنر و رسانه استاد گلچین==>j15-honar-va-resaneh-golchin

شبکه های اجتماعی استاد حکمت پور==>