کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم دوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید.

اصول سرپرستی استاد اکبری==> به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید.

متون تخصصی استاد صالح==>j8-moton-takhasosi-saleh

رسانه شناسی استاد صدقی جلال==>j8_resaneh_Shenasi_sedghi

مبانی روابط عمومی استاد خسروی==>j8-mabani-ravabet-omomi-khosravi

وبلاگ نویسی استاد صادقی==>

ارتباط تصویری استاد گلچین==>j8-ertebat-tasviri-golchin

ویراستاری و صفحه آرایی استاد اسماعیلی==>j8-virastari

شیوه نگارش در روابط عمومی استاد اسماعیلی==>j8-shiveh-negaresh

شیوه نگارش در روابط عمومی استاد ترابی==>j8-shiveh-negaresh



کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم اول (تکمیل ظرفیت)

زبان فارسی استاد ترابی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

ارتباطات انسانی استاد شکری==>j6-j7-j8-ertebat-ensani-shokri

هنر و ارتباطات استاد قوامی==>j8-ertebat-resaneh-ghavami

حقوق فرهنگ و رسانه استاد رازقی==>j8-hoghogh-resaneh-razeghi

جامعه شناسی فرهنگی استاد نجفی==>j8-jameshenasi-farhangi-najafi

روانشناسی اجتماعی استاد نجفی==>j8-ravanshenasi-ejtemai-najafi



کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم سوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول سرپرستی استاد اکبری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول خبرنویسی استاد مشاهری فرد==>۸-khabarnevisi-mashaherifard

نظرسنجی استاد نجفی==>j8-nazarsanji-heidari

جمع آوری و پردازش اطلاعات استاد باستانی==>j8-pardazesh-etelaat-bastani

ارتباط با رسانه استاد مشاهری فرد==>j8-ertebat-resaneh-mashaherifard

شیوه نگارش در روابط عمومی استاد ترابی==>j8-shiveh-negaresh

کاربرد وسایل سمعی و بصری استاد نصیری==>j8-sami-basari-nasiri

مخاطب شناسی استاد جزایری==>j8-mokhatabshenasi-jazayeri



کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم چهارم

فنون سخنوری استاد نجفی==>j8-sokhanvari-najafi

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول سرپرستی استاد اکبری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت های مشترک مراجعه نمایید

اصول و فنون تبلیغات استاد آرش فرخ==>j1-j8-tablighat-farokh

مراسم و تشریفات استاد آرش فرخ==>j1-j9-tashrifat-marasem-farokh



کارشناسی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک ترم اول (تکمیل ظرفیت)

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

سواد رسانه ای استاد مطیعی==>j8-savad-resaneh-motiei

ارتباطات سیاسی استاد مطیعی==>j8-ertebatat-siasi-motiei

نظریه های ارتباط جمعی استاد مطیعی==>j8-nazarieh-ertebat-jami-motiei

تحولات اجتماعی ایران استاد شکری==>j6-j7-j8-tarikh-tahavolat-shokri

فناوری های نوین ارتباطی استاد مقدم==>j8-fanavar-novin-moghadam و j8-fanavari-novin-moghadam

سواد هنری استاد غضنفری==>

هنر و رسانه استاد غضنفری==>



کارشناسی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک ترم دوم

کارگاه عکاسی و فیلمبرداری  استاد خزانه داری==>

زبان تخصصی استاد صالح==>j8-zaban-takhasosi-saleh

اصول فنون مذاکره استاد جزایری==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

تحولات اجتماعی ایران معاصر استاد مشاهری فرد==>j8-tarikh-tahavolat-mashaherifard

برنامه ریزی بودجه درروابط عمومی استاد بشیری==>j8-bodjeh-bashiri

برگزاری جشنواره و سمینارها.. استاد آرش فرخ==>j1-j9-bargozari-jashnvareh-farokh

شیوه های اقناع و تبلیغ استاد حاجی وند==>j8-tabligh-hajivand

هنر و رسانه استاد گلچین==>j8-honar-resaneh-golchin

شبکه های اجتماعی استاد حکمت پور==>j8_shabakeh_ejtemai