نام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم اول

زبان فارسی استاد ترابی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان عمومی استاد پوردهقان==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی پایه استاد فراشاهیان==>j1_ta_j6_tarahi_payehh_farashahian

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی۱ استاد قاسمپور==>j5_kargah_mabani_honarhaye_tajasomi_ghasempour

تاریخ هنر ایران استاد فراشاهیان==>j4_j5_tarikh_honari_iran_farashahian

عکاسی پایه استاد فراشاهیان==>j1_ta_j5_akasi_payeh_farashahian

هندسه مناظر و مرایا استاد جباری==>j5_manazer_jabariنام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم دوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

خوشنویسی و طراحی حروف استاد عباسی==>j4_j5_tarahi_horof_abbasi

تاریخ هنر جهان استاد عباسی==>j4_j5_tarikh_honar_jahan_abbasi

طراحی فیگور استاد قربانی==>j5_tarahi_figour_ghorbani

مبانی هنرهای تجسمی ۲ استاد قربانی==>j5_honarhaye_tajasomi2_ghorbani

عکاسی  استاد جباری==>j5_akasi_jabari

نرم افزار ترسیمی استاد سنجری==>j5_tarsimi_sanjar

صفحه آرایی استاد سنجری==>j5_safhe_araee_sanjariنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j5_narmafzar_tarsimi_lotfi

کارگاه طراحی نشانه نوشتاری استاد قاسمپور==>j5_kargah_tarahi_neshaneh_neveshtari

کارگاه طراحی پوستر نوشتاری استاد قاسمپور==>j5_tarahi_poster_neveshtari_ghasempour

تاریخ خط و کتابت استاد سالاری==>j5_tarikh_khat_salari

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>j5_resaneh_mokhatabshenasi_salari

کارگاه طراحی پوستر تصویری استاد لطیفی==>j5_tarahi_poster_tasviri_lotfiنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم چهارم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه عکاسی مفهومی استاد لطیفی==>j5_akasi_mafhomi_lotfi

کارگاه نرم افزار تصویری متحرک سازی استاد لطیفی==>j5_motehareksazi_latifi

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>j5_resaneh_mokhatabshenasi_salari

کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور استاد قاسمپور==>j5_kargah_tarahi_catalog_boroshor_ghasempour

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک استاد قاسمپور==>j5_kargah_tarahi_poster_photografic_ghasempour

اطلاع رسانی تصویری استاد قاسمپور==>j5_etela_resani_tasviri_ghasempourنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک تزیینی محیطی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>j1_ta_j5_tarahi_pishrafteh_roohani

ترسیم فنی و نقشه کشی استاد جباری==>j5_tarsim_fani_jabari

نقوش سنتی استاد خزانه داری==>j5_noghoshe_sonati_khazanehdari

خواص مواد استاد خزانه داری ==>j5_khavas_mavad_khazanehdari

آشنایی با شرایط و عوامل محیط استاد خزانه داری==>j5_sharayet_mohiti_khazanehdari و j5_sharayet_mohiti_khazanehdari

کارگاه نرم افزار تصویری استاد لطیفی==>j5_narmafzar_tasviri_lotfi

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j5_narmafzar_tarsimi_lotfi