نام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم اول

زبان فارسی استاد ترابی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان عمومی استاد پوردهقان==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی پایه استاد فراشاهیان==>j1_ta_j6_tarahi_payehh_farashahian

جلسه دوم کارگاه مبانی هنرهای تجسمی۱ استاد قاسمپور==>j2_kargah_mabani_honarhaye_tajasomi1_ghasempour

جلسه دوم تاریخ هنر ایران استاد فراشاهیان==>j1_j2_j3_tarikh_honar_iran_farashahian

جلسه دوم عکاسی پایه استاد فراشاهیان==>j1_ta_j5_akasi_payeh_farashahian

جلسه دوم هندسه مناظر و مرایا استاد جباری==>j2_manazer_jabariنام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم دوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه اول دوم سوم خوشنویسی و طراحی حروف استاد عباسی==>khoshnevisi_va_tarahi_horof_abbasi

جلسه اول دوم سوم تاریخ هنر جهان استاد عباسی==>j1_2_3_tarikh_honar_jahan_abbasi

جلسه دوم طراحی فیگور استاد قربانی==> j2_tarahi_figor_ghorbani

جلسه دوم مبانی هنرهای تجسمی ۲ استاد قربانی==>j2_honarhaye_tajasomi2_ghorbani

جلسه دوم عکاسی  استاد جباری==>j2_akasi_payeh_jabbari

جلسه دوم نرم افزار ترسیمی استاد سنجری==>j2_tarsimi_sanjar

جلسه دوم صفحه آرایی استاد سنجری==>j2_safhe_araee_sanjariنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه دوم کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j2_narmafzar_tarsimi_latifi

جلسه دوم کارگاه طراحی نشانه نوشتاری استاد قاسمپور==>j2_kargah_tarahi_neshaneh_neveshtari_ghasempur

جلسه دوم کارگاه طراحی پوستر نوشتاری استاد قاسمپور==>j2_kargahi_tarahi_poster_neveshtari_ghasempour

جلسه دوم تاریخ خط و کتابت استاد سالاری==>j2_tarikh_khat_ketabat_salari

جلسه دوم رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>j2_resaneh_mokhatabshenasi_salari

جلسه دوم کارگاه طراحی پوستر تصویری استاد لطیفی==>j2_tarahi_poster_tasviri_latifiنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم چهارم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه دوم کارگاه عکاسی مفهومی استاد لطیفی==>j2_akasi_mafhomi_latifi

جلسه دوم کارگاه نرم افزار تصویری متحرک سازی استاد لطیفی==>j2_narmafzar_motehareksazi_latifi

جلسه دوم رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>j2_resaneh_mokhatabshenasi_salari

جلسه دوم کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور استاد قاسمپور==>j2_kargah_tarahi_catalog_boroshor_ghasempour

جلسه دوم کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک استاد قاسمپور==>j2_kargah_tarahi_poster_photografic_ghasempour

جلسه دوم اطلاع رسانی تصویری استاد قاسمپور==>j1_j2_etelaresani_tasviri_ghasempourنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک تزیینی محیطی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>j1_ta_j5_tarahi_pishrafteh_roohani

جلسه دوم ترسیم فنی و نقشه کشی استاد جباری==>j2_tarsim_fani_jabari

جلسه دوم نقوش سنتی استاد خزانه داری==> j2_noghoshe_sonati_khazanehdari

جلسه دوم خواص مواد استاد خزانه داری==> j2_khavas_mavad_khazandehdari

جلسه دوم آشنایی با شرایط و عوامل محیط استاد خزانه داری==>j2_ashnai_sharayet_mohit_khazanehdari

جلسه دوم کارگاه نرم افزار تصویری استاد لطیفی==>j2_narmafzar_tasviri_latifi

جلسه دوم کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j2_narmafzar_tarsimi_latifi