نام رشته :کاردانی حرفه ای مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم دوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

ترجمه متون ساده استاد شادمانی==>j11-moton-sadeh-shadmani

دستور مقدماتی استاد آریا==>j11-dastoor-moghadamati-arya

گفت و شنود مقدمامتی استاد احمدیان==>j11-goft-shenod-ahmadian

واژه شناسی استاد احمدیان==>j11-vazhehshenasi-ahmadian

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی استاد فرهودی==>j11-khandan-moghadamati-farhoudi

آزمایشگاه مقدماتی استاد امینی==>j11-azmayeshgah-amini

کاربرد اصطلاحات در ترجمه استاد طاهریان==>j11-karbord-estelahat-taherian

 نام رشته : کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم سوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول نگارش استاد رضایی==>

کارگاه ترجمه آثار مکتوب استاد تابنده==>j11-kargah-asar-maktoob-tabandeh

ترجمه متون رسمی فارسی به انگلیسی استاد شادمانی==>j11-tarjomeh-farsi-be-engilsi-shadmani

کارگاه ترجمه متون رسمی فارسی به انگلیسی استاد آریا==>j11-farsi-be-engilisi-arya

کارگاه ترجمه متون رسمی انگلیسی به فارسی استاد آریا==>j11-engilisi-be-farsi-arya

مکالمه موضوعی استاد امینی==>j11-mokalemeh-mozoi-amini

خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه استاد صالح==>j11-dark-pish-motevaseteh-saleh

آزمایشگاه پیش متوسطه استاد قطبی==>j11-azmayeshgah-ghotbiنام رشته :کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول فنون مذاکره استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

تحلیل مقابله ای استاد سلیمی==>j11-baresi-moghabelei-salimi

فرهنگ ملل استاد سلیمی==>j11-farhang-melal-salimi

اصول نگارش استاد سلیمی==>j11-osol-negaresh-salimi

مکاتبات استاد تابنده==>j11-mokatebat-tabandeh

آواشناسی استاد تابنده==>j11-avashenasi-tabandeh

کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه  استاد قانعی==>

ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی استاد فرهودی==>j11-tarjomeh-hamzaman-farhoudi

ترچمه همزمان انگلیسی به فارسی استاد رضایی==>نام رشته : کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم چهارم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی استاد صالح==>j11-tarjomeh-hoghoghi-saleh

ترجمه رسمی متون اداری بازرگانی استاد امینی==>j11-tarjomeh-bazargani-amini

ترجمه کاربردی آثارمکتوب ومتون رسمی رسانه ای استاد قانعی==>

خواندن و درک متون رسمی استاد امینی==>j11-khandan-moton-rasmi-amini

ترجمه مکتوب سیاسی تابنده==>j11-tarjomeh-siasi-tabandeh

خواندن آثار مکتوب استاد تابنده==>j11-khandan-asar-maktoob-tabandehنام رشته :کاردانی حرفه ای مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم اول

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول و روش ترجمه پایه استاد آریا==>j11-osol-tarjomeh-arya

دستور زبان پایه استاد آریا==>j11-dastoor-payeh-arya

گفت و شنود پایه استاد صالح==>j11-goft-shenod-saleh

خواندن و درک پایه استاد تابنده==>j11-khandan-dark-payeh-tabandeh

آزمایشگاه پایه استاد تابنده==>j11-azmayeshgah-tabandeh