اقتصاد کلان استاد بشیری==>j1-eghtesad-kalan-bashiri

تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری استاد نوعی==>j1-bazaryabi-noei

اخلاق اسلامی استاد علیانسب==>۴_۵۸۰۵۲۰۸۲۰۵۳۶۵۶۱۰۵۸۴

تاریخ امامت استاد سلیمی==>tarikh-emamat

مدیریت کسب و کار و بهره وری استاد قاسم نیا==>modiriat-kasb-kar-bahrevari-ghasemnia

ترجمه سیاسی استاد سلیمی==>j1-tarjomeh-siasi-salimi

آزمایشگاه پیش متوسطه استاد سلیمی==>j1-azmayeshgah-pish-salimi

جمع آوری و پردازش اطلاعات استاد جاریانی==>j1-jamavari-etellat-jarian

مهارت قوانین کسب و کار استاد جزایری==>maharat-ghavanin-kasb-kar-jazayeri

اخلاق حرفه ای استاد محمدی==>j1-akhlagh-herfei-mohammadi

روشهای آماری استاد جوان==>karshenasi-amar

دانش خانواده و جمعیت عزتی==>danesh-khanevadeh-ezzati

اصول سرپرستی استاد قاسم نیا==>j2-osol-sarparasti-akbari

مبانی روابط عمومی استاد ماهرخ مقدم==>j1-mabani-ravabet-omomi-moghadam

حسابداری زاهدی==>hesabdari-zahedi

بیان معماری استاد رضایی==>j1-bayan-memari-rezaee

مقدمات معماری داخلی استاد رضایی==>j1-moghadamat-memari-dakheli-rezaee

جلسه اول متره برآورد استاد افخمی==>j1_metreh_baravord_mehvar

چلسه اول عکاسی پیشرفته استاد افخمی==>j1_akasi_pishrafteh_afkhami

هندسه مناظر و مرایا استاد افخمی==>j1_hendeseh_manazer_maraya

جلسه اول کارآفرینی استاد علی اصغر محمدی==>j1-karafrini-mohammadi

زبان عمومی استاد پوردهقان==>j1-j2-zaban-omomi-pourdehghan

نورپردازی استادیویی استاد ابری==>j1-norpardazi-studio-abri

روانشانسی کار استاد راه پیما==>j1-ravanshenasi-kar-rahpeima

طراحی فضای مذهبی و فرهنگی استاد رضایی==>j1-tarahi-mazhabi-farhangi-rezaee

تربیت بدنی استاد رشادت جو==>j1-tarbiat-badani-reshadatjoo

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری استاد محمدی==>masaleyabi-tasmimgiri-mohammadi