نام رشته :کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات واثارفرهنگی ترم اول

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته استاد نوعی==>

جلسه اول اقتصاد و فرهنگ استاد زاهدی==>j8-eghtesad-farhang-zahedi

بورس کالاهای فرهنگی وهنری استاد زاهدی==>j8-boors-kalaye-farhangi-zahedi

برنامه ریزی توسعه استاد بشیری==>j8-tose-eghtesadi-bashirii

حقوق بازرگانین پیشرفته استاد رازقی==>j8-hoghogh-bazargani-razeghi

مدیریت مالی پیشرفته استاد ثامنی==>

ریاضیات و کاربرد۲ استاد جوان==>j8-riazi-karshenasi-javanنام رشته : کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترم سوم

مهارتها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

خدمات الکترونیک شهیم==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

روشهای آماری استاد جوان==>j8-amar-kardani

مدیریت مالی استاد پسندیده==>j8-modiriat-mali-pasandideh

سیستم سفارشات خرید و انبارداری استاد محمدی==>

حسابداری شرکت های سهامی استاد زاهدی==>j8-sherkat-sahami-zahedi

حسابداری بهای تمام شده ۱ استاد زاهدی==>j8-baha-tamamshodeh-zahedi

مدیریت اسناد گزارش نویسی استاد اسماعیلی==>j8-modiriat-asnad-esmaeiliنام رشته : کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترم چهارم

مهارتها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

خدمات الکترونیک شهیم==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

حسابداری مالی استاد نوعی==>

حسابداری پیمانکاری استاد رشیدی==>j8-hesabdari-peimankari-rashidi

حسابداری مالیاتی استاد رشیدی==>j8-maliati-rashidi

اصول تنظیم و کنترل بودجه استاد رشیدی==>j8-bodjeh-rashidiنام رشته :کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات واثارفرهنگی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اخلاق حرفه ای در تجارت استاد رازقی==>j8-akhlagh-tejarat-razeghi

امار و کاربرد در حسابداری استاد جوان==>j8-amar-karshenasi

پژوهش عملیاتی ۱ استاد جوان==>j8-pazhohesh-javan

تجزیه و تحلیل سیستم ها استاد قاسم نیا==>j8-tajzieh-tahlil-ghasemnia

مبانی مدیریت سرمایه گذاری استاد پسندیده==>j8-modiriat-sarmayegozari-pasandideh

سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد نوعی==>

زبان تخصصی حسابداری استاد نوعی==>

مدیریت منابع انسانی استاد مهران قاسم نیا==>j8-modiriat-manabe-ensani-ghasemnia