نام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم اول

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی فیگوروفضا استاد سعیدی==>j12-tarahi-figour-saeeidi

نقاشی فیگوروفضا استاد سعیدی==>j12-naghashi-figour-saeeidi

سبکهای نقاشی استاد غضنفری==>

زیبایی شناسی استاد غضنفری==>

مبانی رنگ استاد گلچین==>j12-mabani-rang-golchin

تکنیک های طراحی استاد وزیری==>j12-technic-tarahi-vaziri

تکنیک های نقاشی استاد وزیری==>j12-technic-naghashi-vaziriنام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم دوم

دفاع مقدس استاد  نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مبانی رنگ استاد گلچین==>j12-mabani-rang-golchin

اصول و ارائه آثار هنری استاد گلچین==>j12-eraeh-honari-golchin

نقدوتحلیل آثارنقاشی استاد غضنفری==>

جامعه شناسی هنری استاد غضنفری==>

طراحی چهره استاد سعیدی==>j12-naghashi-figour-saeeidi

نقاشی چهره استاد سعیدی==>j12-naghashi-chehreh-saeeidi

کارگاه ایده و سوژه یابی استاد سعیدی==>j12-idea-saeeidiنام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم سوم

دفاع مقدس استاد  نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی موضوعی استاد سپاسی==>j12-tarahi-mozoi-sepasi

نقاشی موضوعی استاد سپاسی==>j12-naghashi-mozoi-sepasi

مرمت آثار نقاشی استاد تاک==>

هنر رسانه ای استاد غضنفری==>

چاپ دستی استاد سعیدی==>j12-chapdasti-saeeidi

نقاشی دیجیتال استاد سعیدی==>j12-naghashi-digital-saeeidi

کارگاه نقد هنری استاد سعیدی==>j12-naghd-saeeidiنام رشته : کارشناسی حرفه ای نقاشی -نقاشی ترم چهارم

طراحی ذهنی استاد روحانی==>

هنر مفهومی استاد سپاسی==>j12-honar-mafhomi-sepasi

حجم سازی استاد سپاسی==>j12-hajmsazi-sepasi

نقاشی مفهومی استاد سپاسی==>j12-naghashi-mafhomi-sepasi

جلسه اول عکاسی مفهومی استاد جباری==>j11-ta-j15-akasi-mafhomi-jabari