نام رشته :کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات واثارفرهنگی ترم اول

تفسیر نهج البلاغه استاد عزتی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه دوم کاربرد نرم افزارهای حسابداری استاد نوعی==>j2_karbord_narmafzarhaye_hesabdari_noei

جلسه دوم اقتصاد و فرهنگ استاد زاهدی==>j2_eghtesad_farhang

جلسه دوم بورس کالاهای فرهنگی وهنری استاد زاهدی==>j2_boors_kalaye_farhangi_zahedi

جلسه دوم برنامه ریزی توسعه استاد بشیری==>j2_barnamerizi_tose_bashiri

جلسه دوم حقوق بازرگانین پیشرفته استاد رازقی==>j2_hoghogh_bazargani_pishrafteh_razeghi

جلسه دوم مدیریت مالی پیشرفته استاد نامنی==>j1_j2_j3_modirat_mali_pishrafteh

جلسه دوم ریاضیات و کاربرد۲ استاد جوان==>j2_riazi_karshenasi_javanنام رشته : کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترم سوم

مهارتها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه دوم خدمات الکترونیک==>j2_khadamt_electronic

جلسه دوم روشهای آماری استاد جوان==>j2_amar_hesabdari_javan

جلسه دوم مدیریت مالی استاد پسندیده==>j2_modiriat_mali_pasandideh

جلسه دوم سیستم سفارشات خرید و انبارداری استاد محمدی==>j2_modiriat_kharid

جلسه دوم حسابداری شرکت های سهامی استاد زاهدی==>j2_hesabdari_sahami_zahedi

جلسه دوم حسابداری بهای تمام شده ۱ استاد زاهدی==>j2_bahaye_tamam_shodeh_zahedi

جلسه دوم مدیریت اسناد گزارش نویسی استاد اسماعیلی==>j2_modiriat_asnad_esmaeiliنام رشته : کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترم چهارم

مهارتها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه دوم خدمات الکترونیک==>j2_khadamt_electronic

جلسه دوم حسابداری مالی استاد نوعی==>j2_hesabdari_mali_noei

جلسه دوم حسابداری پیمانکاری استاد رشیدی==؟j2_hesabdari_peimankari

جلسه دوم حسابداری مالیاتی استاد رشیدی==>j2_hesabdari_maliati

جلسه دوم اصول تنظیم و کنترل بودجه استاد رشیدی==>j2_bodjeh_rashidiنام رشته :کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات واثارفرهنگی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه دوم اخلاق حرفه ای در تجارت استاد رازقی==>j2_akhlagh_herfei_dar_tejarat_razeghi

جلسه دوم امار و کاربرد در حسابداری استاد جوان==>j2_amar_karshenasi_javan

جلسه دوم پژوهش عملیاتی ۱ استاد جوان==>j2_pazhohesh1_javan

جلسه دوم تجزیه و تحلیل سیستم ها استاد قاسم نیا==>j2_tajzieh_tahlil_systemha_ghasemnia

جلسه دوم مبانی مدیریت سرمایه گذاری استاد پسندیده==>j2_mabani_modiriat_sarmayegozari_pasandideh

جلسه دوم سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد نوعی==>j2-systemhaye_etelaati_hesabdari_noei

جلسه دوم زبان تخصصی حسابداری استاد نوعی==>j2_zaban_takhasosi_hesabdari_noei

جلسه دوم مدیریت منابع انسانی استاد قاسم نیا==>j2_modiriat_manabe_ensani_ghasemnia